Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ασφάλιση των κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 για  την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, των σχολικών συγκροτημάτων με εγκατάσταση φυσικού αερίου και την κάλυψη αστικής ευθύνης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

επιστροφή στην κορυφή