Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Δημοπρασία για την Εκποίηση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων

logo keratsini drapetsona transparent 800x

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ελ.Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 18756
Τηλ. 2132074754

 

 

Αρ. πρωτ. 55862/ 21-09-2022

 

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, διακηρύσσει δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ) εντός των ορίων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας από εταιρεία μέλος Ε.Δ.Ο.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 10/10/2022.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορίσει ο Δήμαρχος, ο οποίος θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν μέρος μόνον εκείνοι των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής πληρούν τους όρους και εγκρίθηκαν από την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Η τελική επιλογή αναδόχου εταιρείας θα γίνει με κριτήριο τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο η οποία θα αφορά αυτοκίνητα/φορτηγά έως 3,5 τόνους και δίκυκλα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας www.keratsini-drapetsona.gr, στη ταχυδρομική διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756 στο Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας και στο τηλέφωνο 2132074754, τις εργάσιμες μέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.


Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ

 

 

επιστροφή στην κορυφή