Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αλατιού για τον απαχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου.

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμό των οδικών δικτύων του Δήμου. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 9.322,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.0002 με τίτλο «Προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμό των οδικών δικτύων του Δήμου» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.

επιστροφή στην κορυφή