Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια λεπίδων αποχιονισμού και αλατοδιανομέων για τον αποχιονισμό των οδικών δικτύων του Δήμου.

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί προμήθεια λεπίδων αποχιονισμού και αλατοδιανομέων για τον αποχιονισμό των οδικών δικτύων του Δήμου. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.758,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7131.0001, με τίτλο: Προμήθεια λεπίδων αποχιονισμού και αλατοδιανομέων για τον αποχιονισμό των οδικών δικτύων του Δήμου, του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2023.

επιστροφή στην κορυφή