Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών και την επίτευξη συνθηκών θερμική άνεση σε χώρους εργασίας που στεγάζονται τα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών και την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης σε χώρους εργασίας που στεγάζονται τα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 35.860,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α: 30.7131.0003 με τίτλο εξόδου «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023

επιστροφή στην κορυφή