Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., για την ανάθεση του έργου με τίτλο: "Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εξωτερικών Διακλαδώσεων"

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4412/16 όπως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου, σχετικά με την ανάθεση του έργου με τίτλο:  "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 300.000,00  € (με Φ.Π.Α. 24%).

 

επιστροφή στην κορυφή