Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων, για την κατασκευή νέου κτηρίου Πολυχώρου πολιτισμού-αθλοπαιδιών & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή "ΝΑΦΘΑ"

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4412/16 όπως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου, σχετικά με την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο:

«Κατασκευή νέου κτηρίου Πολυχώρου πολιτισμού-αθλοπαιδιών & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή "ΝΑΦΘΑ"», προϋπολογισμού : 10.490.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

επιστροφή στην κορυφή