Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, για την θερινή περίοδο 2024

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκειμένου να συμβληθεί με αναδόχους που διατηρούν επιχείρηση  παιδικών κατασκηνώσεων με σκοπό την φιλοξενία ογδόντα (80) παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, δικαιούχων  προγράμματος κατασκήνωσης που υλοποιεί ο Δήμος κατά την θερινή περίοδο έτους 2024, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές προσφορές.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  31/05/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/06/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

 

επιστροφή στην κορυφή