Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανάρτηση ανακοίνωση πρόσληψης 49 ατόμων με 2μηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Πρόσληψη σαράντα εννέα (49) ατόμων κατηγορίας ΥΕ,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά με email στο ergasia@keratsini.gr(χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων), από τις 16/07/2022 έως και τις 24/07/2022.

επιστροφή στην κορυφή