Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ προσωρινών αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 42099/15-7-2022 ανακοίνωσης μας για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 42099/15-7-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

επιστροφή στην κορυφή