Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση για άσκηση ενός (1) υποψήφιου δικηγόρου στο γραφείο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Όσους/ες  υποψήφιους/ες Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10)  ημερών  από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη δημοσίευσή της, ήτοι  από τις 22/09/2022 έως και 01/10/2022.

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων  ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας με συνημμένα τα λοιπά δικαιολογητικά, υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ergasia@keratsini.gr.

επιστροφή στην κορυφή