Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έντεκα (11) πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, για το πρόγραμμα "Άθληση για Όλους" περιόδου 2022-2023

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε ενιαίo αρχείο (ένα αρχείο πχ. Pdf) στην ακόλουθη διεύθυνση:  ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ. επικ.: 2132074635.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, από 04/01/2023 έως 18/01/2023.

επιστροφή στην κορυφή