Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση για άσκηση ενός υποψήφιου δικηγόρου στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 Όσους/ες υποψήφιους/ες Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών – με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι (6) μήνες- στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη δημοσίευσή της, ήτοι από τις 14/10/2023 έως και 24/10/2023.

 Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας με συνημμένα τα λοιπά δικαιολογητικά, υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο το χρονικό διάστημα από τις 14/10/2023 έως 24/10/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ή κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 , Κερατσίνι. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κερατσινίου–Δραπετσώνας στο τηλέφωνο 213-2074639 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

επιστροφή στην κορυφή