Κείμενο
Από
Έως

Αποτελέσματα (προσωρινοί πίνακες) δέκα (10) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Αποτελέσματα (Προσωρινοί Πίνακες) δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, για  το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους», έτους 2015-2016.
 

Κατά των επισυναπτόμενων πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέχρι και τις 18/04/2016.

Η ένσταση κατατίθεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου, υπόψη κας Δάιου Δέσποινας.

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας