Ακολουθήστε μας:

Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής

ΈτοςΗμ/νια ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΤίτλος ΑπόφασηςΣύνδεσμος Διαύγειας
202408/07/2024433ΑΠΟΦ. 433/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 140, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ9Υ50ΩΕΣ-ΓΔΩ
202408/07/2024432ΑΠΟΦ. 432/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 121, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ9Μ0ΩΩΕΣ-1Ψ5
202408/07/2024431ΑΠΟΦ. 431/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ)91ΠΕΩΕΣ-4Κ5
202408/07/2024430ΑΠΟΦ. 430/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ (ΕΠΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ)9520ΩΕΣ-ΛΘΘ
202408/07/2024429ΑΠΟΦ. 429/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΕΝΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΝΕΔΟΥ)9ΣΓΗΩΕΣ-ΕΨ5
202408/07/2024428ΑΠΟΦ. 428/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 12, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΨΤΟΘΩΕΣ-Ο6Χ
202408/07/2024427ΑΠΟΦ. 427/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ9ΑΞΓΩΕΣ-ΩΒ3
202408/07/2024426ΑΠΟΦ. 426/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝΨΟ1ΘΩΕΣ-ΞΔ3
202408/07/2024425ΑΠΟΦ. 425/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΛΕ) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΨΥ1ΑΩΕΣ-Γ3Υ
202408/07/2024424ΑΠΟΦ. 424/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. Α820/2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ6ΛΒ5ΩΕΣ-4ΧΡ
202404/07/2024423ΑΠΟΦ. 423/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ)Ρ0ΚΥΩΕΣ-ΘΔΔ
202404/07/2024422ΑΠΟΦ. 422/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΡΚΙΤΣΑ)ΨΙΚΟΩΕΣ-ΕΕΜ
202402/07/2024421ΑΠΟΦ. 421/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023960ΙΩΕΣ-1ΜΒ
202402/07/2024420ΑΠΟΦ. 420/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΚΙΩΝΑΣ (ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΔΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ)ΨΒ0ΦΩΕΣ-Υ4Υ
202402/07/2024419ΑΠΟΦ. 419/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΤΣΟΥΤΑΚΟΥ ΚΑΙ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΨΕΣΥΩΕΣ-ΛΨ8
202402/07/2024418ΑΠΟΦ. 418/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ (Κ.Α.)9ΡΗ3ΩΕΣ-ΟΒΩ
202402/07/2024417ΑΠΟΦ. 417/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ (ΤΣ.Σ.)ΨΛΑ3ΩΕΣ-61Ε
202402/07/2024416ΑΠΟΦ. 416/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ (Σ.Φ.)ΨΧΡΑΩΕΣ-ΔΦ7
202402/07/2024415ΑΠΟΦ. 415/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. 15.6162.0001, ΠΟΣΟΥ 500,00 ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΟΥ (Δ.Δ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 149/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Ψ747ΩΕΣ-7ΙΨ
202402/07/2024414ΑΠΟΦ. 414/2024 Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00.8264.0001, ΠΟΣΟΥ 610,25 ΕΥΡΩ, ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΕΔΗΕΨ23ΙΩΕΣ-ΖΦΚ

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η Ιανουαρίου του 2024, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η Δημοτική Επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023.