Ακολουθήστε μας:

Μικροέργα

Το τμήμα Μικροέργων & Συντήρησης Παιδικών Χαρών:

  • Εκτελεί όλα τα μικροέργα και τις μικροεπισκευές των δημοτικών χώρων και κτιρίων (συντήρηση των κιγκλιδωμάτων, την τοποθέτηση υαλοπινάκων, τις ξυλουργικές εργασίες, την επισκευή των μονώσεων, τους χρωματισμούς, τα επιχρίσματα, τις υδραυλικές εργασίες κ.α)
  • Αναλαμβάνει τη συντήρηση των δρόμων, τις σημάνσεις και τις διαγραμμίσεις των οδών
  • Ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη των δια φόρων εκδηλώσεων του Δήμου (τοποθέτηση εξέδρων, μεταφορά καθισμάτων κτλ)
  • Μεριμνά για τη διαμόρφωση των πλατειών και των πεζοδρομίων σε συνεργασία με το τμήμα πρασίνου, τη δημιουργία εσοχών στα πεζοδρόμια για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων
  • Αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάλυση και την τεκμηρίωση των έργων διαμόρφωσης των παιδικών χαρών του Δήμου.
  • Καταρτίζει και εφαρμόζει λεπτομερή προγράμματα συντήρησης των παιδικών χαρών του Δήμου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Συνεργεία του Δήμου.

Αιτήματα δημοτών:

  • Τηλεφωνικά στο 1567 (χρέωση ανάλογα με τον τιμοκατάλογο του τηλεφωνικού σας παρόχου)
  • Ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις :  
  • Έγγραφη αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου (Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ.18756 | Ισόγειο)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Τμήμα Μικροέργων & Συντήρησης Παιδικών Χαρών