Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (1η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (1η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προσκαλείσθε σε 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης,

 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι¨, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, στο Κερατσίνι και ώρα 19:00.

(Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι¨), σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.)

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, προσκαλείστε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα: 19:00

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

 

επιστροφή στην κορυφή