Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (23η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (23η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Προσκαλείσθε σε 23η EKTAKTH δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, επίσης τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και την εγκύκλιο 375/39167/02-06-2022 Την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 (ώρα έναρξης:15:00 ώρα λήξης:16:00) Η ψήφος θα σταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών κα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου).

επιστροφή στην κορυφή