Κείμενο
Από
Έως

Διακήρυξη διαγωνισμού που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης και Ειδικών συνεργείων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Κερατσίνι,  12.01.2021

               Αρ. πρωτ.: 1275

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 200, TK 18756 , Κερατσίνι.

Τηλ.           :  2132074760

Email         :  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΆΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει φανερό , προφορικό , μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Άμεσης Παρέμβασης & Ειδικών Συνεργείων της Δ/νσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας .

Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό δύναται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ,ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ.

  Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας  Ταχ. Δ/νση :  οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 200, Τ.Κ.  18756 , Κερατσίνι, με φυσική παρουσία ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με αποδεικτικό επίδοσης και διαβιβάζονται στην Επιτροπή εκτίμησης ακινήτων .

  Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στο 3ο άρθρο της διακήρυξης.

  Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 (Περιγραφή μισθίου) της διακήρυξης.

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε  3 (τρία) έτη , με δυνατότητα παράτασης ως 12 (δώδεκα) έτη με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα αρχίζει από την ημερομηνία της παραλαβής του ακινήτου από το Δήμο.

  Οι απαιτούμενες εγγυήσεις περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 5 και 6 των όρων της διακήρυξης.

  Πληροφορίες για το διαγωνισμό και η  σχετική διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους της παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από  8.00 πμ μέχρι 12.00 το μεσημέρι , από τον Κο Νικήτα Αρφαρά και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2104632692 , ενώ θα βρίσκονται και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας :  www.keratsini-drapetsona.gr .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo