Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Παράταση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Έργο κατασκευής κιγκλιδωμάτων του δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 

ανακοινώνει ότι  Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο «ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» προϋπολογισμού 155.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής παρατείνεται έως 14.04.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ.

επιστροφή στην κορυφή