Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, άνω των ορίων, για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών (συνθετικός χλοοτάπητας, περιφράξεις κλπ) σε γήπεδα 5χ5 του δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΛΠ) ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 330.801,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

επιστροφή στην κορυφή