Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, σχετικά με την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών - φροντίδα αδέσποτων ζώων

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 σχετικά με την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών - φροντίδα αδέσποτων ζώων, βάσει του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.9.21).

επιστροφή στην κορυφή