Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια υλικών σιδήρου, αναλωσίμων και λοιπών ειδών κιγκαλερίας για επισκευές και συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, σιδηροκατασκευών και λοιπών αναγκών του Δήμου

επιστροφή στην κορυφή