Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη (1) ενός ΥΕ διαμεσολαβητή για την υλοποίηση της δράσης «Διευρυμένο κέντρο κοινότητας (κεντρική δομή και παράρτημα Ρομά Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 15/10/2021 ΕΩΣ 24/10/2021

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

επιστροφή στην κορυφή