Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανάρτηση ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ 2/2021 κατόπιν απόφασης ΑΣΕΠ υποψηφίων κατηγόριας ΔΕ οδηγών με κωδ. θέσης 102.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2021 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102.

επιστροφή στην κορυφή