Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 4/2021 για την πρόσληψη (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ΥΕ διαμεσολαβητή για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 2/2/2022 ΕΩΣ 11/2/2022

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

 

«Για την ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με κωδ. 102, η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 3/2/2022 ΕΩΣ 12/2/2022»

«Για την ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων με κωδ. 103 και ΥΕ Φυλάκων με κωδ. 108, η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 9/2/2022 ΕΩΣ 18/2/2022»

επιστροφή στην κορυφή