Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση για άσκηση ενός (1) υποψήφιου δικηγόρου

 Όσους/ες  υποψήφιους/ες Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10)  ημερών  από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη δημοσίευσή της, ήτοι  από τις 23/03/2022 έως και 01/04/2022.

επιστροφή στην κορυφή