Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ετήσιας πιστοποίησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων, για δύο έτη.

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην ανάθεση της ετήσιας πιστοποίησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων, για δύο έτη.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 8.072,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6262.0004 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και τους αντίστοιχους κωδικούς των ετών 2023 και 2024 με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των Δημοτικών Κτιρίων (πολυετή 2022-2023-2024)»

H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

1. Του Ν. 4555/2018

2. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

4. Των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

6. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η ανάδειξη του συντηρητή θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα υποβάλει οικονομική προσφορά παρέχοντας έκπτωση επί των ανωτέρω τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για το σύνολο των υπηρεσιών πιστοποίησης της μελέτης.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας