Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης μεταχειρισμένων Ειδών Ιματισμού για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, λαμβάνοντας υπόψη:

1. τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α’), «Εναλλακτική Διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α’) .
2. τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’), «Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος», όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’)
3. την με αριθμό 73/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε «Η έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο πρόγραμμα της δράσης: "Ανακύκλωση αποβλήτων ιματισμού" στην επικράτεια του Δήμου» ”
4. Την με αριθμό 158/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε «Καθορισμός όρων «Πρόσκλησης ενδιαφέροντος» , Έγκριση δημοσίευσης της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης Προσφορών για την υλοποίηση τηςΔράσης συμμετοχής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο πρόγραμμα της δράσης: "Ανακύκλωση αποβλήτων ιματισμού" στην επικράτεια του Δήμου» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης μεταχειρισμένων Ειδών Ιματισμού (πενήντα τουλάχιστον) σε αρχική φάση στην επικράτειά του.Τα σημεία τοποθέτησης των κάδων θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςτου Δήμου.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας