Ακολουθήστε μας:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εγκαταστήσαμε και λειτουργούμε, από το Νοέμβριο του 2018 στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας από εκπροσώπους και των δύο συνεργαζόμενων μερών, για την υλοποίηση της κοινής μας δράσης.

Ενημέρωση σχετικά με μετρήσεις οργανικών ενώσεων στον πολυχώρο Λιπασμάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου-Δραπετσώνας

1 image stathos metrhshs lipasmata

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), και έχοντας υπόψη την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας εκπόνησε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση 322/2015 (αρ.πρ 56821/19.10.2015) του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το σχέδιο βασίζεται στην ιεραρχική πυραμίδα που αφορά στις βασικές επιλογές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η πρόληψη και η ελαχιστοποίησή τους.

1 image stathos metrhshs lipasmata

Ιεράρχηση των βασικών επιλογών για τη Διαχείριση των Αποβλήτων

Στόχος μας:

  • η ελάττωση των περιβαλλοντικών πιέσεων και επιβαρύνσεων
  • η εξοικονόμηση φυσικών αλλά και οικονομικών πόρων
  • η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης
  • η μείωση του κόστους διαχείρισης
  • η αναβάθμιση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και συνεπακόλουθα η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης δημότη-Δήμου.
  • η ποσοτικοποίηση των στόχων, με μετρήσιμα και συνεπώς ελεγχόμενα στοιχεία.
  • η αύξηση του βαθμού συμμετοχής των δημοτών σε μικρής κλίμακας δράσεις διαχείρισης αποβλήτων, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο:
  • η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων
  • η βελτίωση της ποσότητας αλλά κυρίως της ποιότητας των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών και συνεπώς τη μείωση του κόστους ανάκτησης
  • η ενίσχυση και εδραίωση μίας γενικότερης οικολογικής συνείδησης.

Οι πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο επέβαλλαν την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του εγκεκριμένου ΤΣΔΑ. Η επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Το τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας έχει εκπονήσει Τοπικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, τα οποία έχουν εγκριθεί με την Απόφαση 495/2018 του Δ.Σ και έχουν κοινοποιηθεί σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Πλημμύρες

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Δασικές Πυρκαγιές

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Χιονοπτώσεις και Παγετός

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.

Σεισμός

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

Υψηλές Θερμοκρασίες (Καύσωνας)

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση υψηλών θερμοκρασιών (καύσωνας).

Χαμηλές Θερμοκρασίες (Ψύχος)

Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χαμηλών θερμοκρασιών (ψύχος).

Μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού

Σχέδιο διαχείρισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας